15 de maig 2008

Ajuts per a l'assistència d'infants a colònies i campaments, exercici 2008 (Convocatòria)

El Consell Comarcal del Tarragonès concedirà ajuts econòmics individuals per a l'any 2008 a infants i joves de famílies en situació de desavantatge social, de la comarca del Tarragonès, que assisteixin a colònies o campaments d'estiu.

Quantia: L'import màxim de l'ajut és de 12 euros per persona/dia, per un període màxim de 12 dies.
Lloc de presentació: les sol·licituds individuals les presentaran les famílies al responsable del grup o entitat que organitzi les colònies i/o campament.
Termini de presentació: fins al 10 d'octubre de 2008
Normativa