20 de des. 2008

Pla d'acció de NOVA JUNTA AMPA

Fa dies que no escrivim res en aquest bloc i ja toca donar una mica d’explicacions. No us hem abandonat.

La veritat és que hem estat molt ocupats. Hem treballat en conjunt amb la junta antiga i els nous delegats del curs 2008-2009 dels cicles d’infantil, primària, ESO i BAT per crear una nova Junta de l’AMPA que impulsi un canvi.

El passat dia 17 de desembre de 2008, l’assemblea a la qual van assistir una cinquantena de pares i mares va aprovar la nova candidatura. Aquest és un petit resum del pla d’acció de la nova junta.

Hi ha 2 objectius clau:

Dinamitzar l'activitat de l’AMPA

Per això, en comptes de que tota una junta treballi en tot, s’ha optat per crear grups de treball que concentrin els seus esforços en un àrea concreta, de tal manera que sigui més pràctic tirar endavant els projectes.

S’han creat 6 grups de treball:

- Responsable de Cicle: punt de contacte amb els pares, delegats i coordinador de cicle del col·legi amb l'objectiu de conèixer la realitat del cicle i detectar necessitats i punts de millora;
-Activitats Extra-Escolars i Esportives: conèixer amb profunditat les activitats gestionades pel col·legi amb la finalitat de millorar-ne el servei, implicant-s’hi en la gestió, i en el desenvolupament de noves activitats;
- Activitats Culturals: dinamitzar les relacions entre les famílies, col·laborar amb les activitats culturals pròpies de l’escola i desenvolupar-ne de pròpies;
- Infrastructures i Serveis: conèixer amb profunditat els serveis gestionats pel col·legi amb la finalitat de millorar-ne el servei, implicant-s’hi en la gestió;
- Escola de Pares: donar un servei als pares en la formació i l'educació dels fills i en d’altres àmbits;
- Comunicació: establir un vincle de comunicació entre AMPA i pares, i a la inversa. Conèixer les inquietuds dels pares i fer un AMPA propera als pares;

Aconseguir una comunicació fluïda amb els pares, en ambdós sentits

Aquesta és una feina de l'àrea de comunicació. Des de l’experiència del pati dels petits, col·laborarem amb aquest grup de treball per tal de:

- Crear una WEB/BLOG, que serveixi per comunicar les accions de l'AMPA i com a mitjà de comunicació dels pares envers l’AMPA.
- Crear una OFICINA de l'AMPA amb horari d’atenció als pares.
- Divulgar l'ENQUESTA ja elaborada per conèixer les inquietuds dels pares.
- Figura del DELEGAT: considerem de vital importància implicar als delegats en la gestió de l'AMPA i com a mitjà de comunicació envers els pares.

Podreu trobar el pressupost de l’AMPA pel curs 2008-2009 i el pla d’acció de cada àrea en la presentació que adjuntem.