29 de nov. 2007

l’aposta: tobogans i gronxadors pel pati

Una de les nostres apostes com a delegats de l'AMPA INFANTIL per aquest curs 2007-2008 és aconseguir un pati més acollidor i simpàtic pels nostres fills i filles. A la darrera Assemblea de l'AMPA varem demanar posar gronxadors al pati d'infantil. Tot i que al curs 2008-2009 ja estarà habilitat el nou parvulari, el trasllat serà gradual. Per tant creiem necessari instal·lar-hi gronxadors pels nostres patufets. A la propera reunió de la Junta es tractarà el tema. Un cop aprovat el pressupost, la idea dels delegats d'infantil és consensuar la tipologia dels gronxadors/tobogans amb el col·legi, la coordinadora d'infantil, etc.
Voldríem connèixer les vostres opinions!

enquesta de satisfacció

Els delegats de P3, P4 i P5, impulsats per la iniciativa de Paquita Zafra (delegada de P4B), han reclamat a la junta de l’AMPA durant la primera reunió de delegats a principis de novembre la necessitat de d’elaborar una enquesta, per saber el grau de satisfacció dels pares amb els següents ítems:

1. Acolliment matinal
2. Activitats extra escolars
3. Servei Menjador
4. Servei Transport
5. Horaris entrada / sortida (col·lapses de trànsit)
6. Pati
7. Assegurança
8. Àmbit d'actuació de l'AMPA

Com haureu vist a la carta enviada el 23/11/07 per la junta de l’AMPA, ja s’ha pres nota i s’anuncia la elaboració d’un qüestionari per recollir les inquietuds i iniciatives i així poder actuar en conseqüència.

28 de nov. 2007

cinc cèntims sobre l’assemblea general de l’AMPA (1/3): l’escola

El nostre primer objectiu pel curs 2007-2008 és l’aposta per millorar i facilitar la transparència de la comunicació entre pares, l’AMPA i la direcció de l’escola. El primer pas ha estat la creació d’aquest espai. Seguint la línia, volem avançar-vos el nostre resum dels temes d’interès que van sorgir a l’assemblea general de l’AMPA del 26/11/07:

El director de l’escola J.M. Prats va informar que:

- finalment ha estat aprovat el projecte del nou parvulari (que s’ubicarà just a l’entrada de La Salle tocant a la universitat). Està previst que s’inauguri al setembre de 2008 per a P3. Gradualment es traslladaran la resta de classes;
- es preveu que en un futur molt proper hi hagi una llar d’infants;
- es farà un polisportiu nou amb piscina, tocant a SPiSP. Encara no hi data prevista per a la construcció del nou edifici, ja que depèn de la aprovació del POUM, que reclassificaria el terreny on ara es troben les instal·lacions esportives. S’ha garantit per part de la direcció que no és demolirà l’edifici actual fins que no estigui construït el nou;
- es preveu que en tres anys estiguin reformats tots els pavellons;
- enguany es posaran plaques solars a tots els pavellons;
- amb l’ajut de l’AMPA s’han renovat el curs passat els ordinadors de primària i s’ha connecta’t el centre en xarxa apostant així per les noves tecnologies;
- la direcció ha convocat una reunió amb el comitè de seguretat de l'escola, per pendre mesures en relació a l'actuació en cas que s'activi el pla d'emergència química (Plaseqta). Davant del fet que durant el simulacre de la passada setmana les sirenes no es sentien a l'escola i que la Generalitat no havia informat a l'escola de com actuar, s'ha decidit reclamar més informació per part del Govern en relació a la organització del pla i les funcions de l'escola;
- hi ha gestions amb l'Ajuntament per millorar els accessos a l'escola.

cinc cèntims sobre l’assemblea general de l’AMPA (2/3): els pressupostos

La junta de l’AMPA va presentar la memòria d'activitats del curs 2006-2007 i els pressupostos de l'any passat i d'enguany. Desprès d'una mica de debat, es va aprovar el pressupost tal com el va presentar la junta tot i que els delegats de l’AMPA infantil (amb el suport d'uns quants pares) van intentar aprofitar les partides més obertes per reclamar inversions en equipaments de joc pel pati del parvulari.

Per que tingueu una idea:

2006-2007
INGRESSOS (quotes, taquilles ESO, subvencions, taekwondo, escola de timbals i loteria): 82.484,71 €
DESPESA: 66.573,36 €
Romanent: 15.911,35 €

2007-2008
INGRESSOS (quotes, romanent any anterior, taquilles ESO, subvencions, taekwondo, escola de timbals i loteria): 92.816,35 €
PREVISIÓ DESPESA : 92.816,35€
Inclou nous projectes acadèmics (concurs i pend. propostes): 10.066,35 € (15%)
Per veure el detall dels pressupostos de l’AMPA pel període 2006-2008, feu un click aquí: pressupostos.

cinc cèntims sobre l’assemblea general de l’AMPA (3/3): la opinió dels pares

Els pares i mares (una quarantena) que van assistir a l’assemblea del 26/11/07 van voler reclamar:

- que de cara al pressupost del 2008-2009 es redueixi la partida destinada a activitats esportives i que es reparteixi d'una manera més uniforme entre totes les famílies sòcies de l’AMPA, ja sigui amb subvencions parcials del menjador o reducció del preu de la roba esportiva;
- pressupost per gronxadors i tobogans pel pati dels petits proposat pels delegats de P3, P4 i P5;
- explicacions sobre el manteniment de les instal·lacions del polisportiu per evitar contagis de fongs;
- l’aposta per la creació d’una biblioteca a la ESO per evitar la compra contínua de llibres de lectura;
- la reducció o anul·lació del lloguer de les taquilles de la ESO;
- la garantia d’una millora de la seguretat vial a les entrades i sortides de l’escola (control de trànsit per la Guàrdia Urbana) ;
- la possibilitat de reducció de la tarifa del autobús escolar a partir del segon fill; era una demanda ja des de l'any passat i encara no s'ha aconseguit.

Ara obrim el nostre espai, perquè vosaltres que no heu pogut venir, feu les vostres propostes. Aprofiteu aquesta via per trobar quorum per les vostres apostes. Ens comprometem a prendre nota i fer-ho arribar pels canals oficials a la junta de l’AMPA i la direcció de l’escola.

més personal? envia’ns un e-mail!

Si tens comentaris més personals o delicats que prefereixes no penjar a la xarxa, ens pots enviar un correu electrònic a elpatidelspetits@yahoo.com
Si fas un click sobre “visualitzar el meu perfil” (a la part esquerre d'aquest bloc) trobaràs els noms de les persones que rebran el teu correu.

Ens comprometem a respondre’t el més aviat possible!

com participar

Participar és molt fàcil!
Podeu fer les vostres aportacions només amb un click al link “comentaris” (a sota de cada missatge). Automàticament s’obrirà una finestra on podeu afegir els vostres suggeriments, comentaris, queixes, propostes de millora, etc. Per tal d’ identificar-vos com a pares o mares d’una determinada classe, us recomanem triar la opció “nom/URL” a l’hora de signar el comentari.

Animeu-vos a expressar la vostra opinió!

27 de nov. 2007

el pati dels petits acaba de néixer!

El pati dels petits acaba de néixer!
La necessitat de trobar un instrument de comunicació àgil amb els pares i mares d’infantil de La Salle de Tarragona ha portat als delegats de P3, P4 i P5 del curs 2007-2008 a crear aquest portal obert. Volem que sigui un lloc de trobada per a tots per comentar les inquietuds, les propostes de millora, suggeriments, etc.
Les aportacions de cadascun de vosaltres, pares i mares, han de servir perquè es facin noves apostes i canvis a la vida escolar dels nostres fills!
També volem que sigui una eina més immediata per informar del que està passant a l’escola, a l’AMPA, etc.
Obrim la porta del pati i us convidem a jugar!