12 de juny 2008

Sabies que els tests psicotècnics que fan els nens ens guien en el seu procés de maduració?

A partir de P5, els nens i nenes faran cada 2 anys un test psicotècnic preparat pel Laboratori Psicològic La Salle Catalunya. Abans de fer els tests, s’avisa a les famílies.
A P-5 són d’anivellament. Però a 2n, 4t, 6è de Primària, 2n i 4t d'ESO i 2n de Batxillerat serveixen per poder fer el seguiment del procés d’aprenentatge, formació i sociabilització de cada nen/a amb l’objectiu de descobrir el procés de maduració dels nens. Tenint en compte que els tests també ajuden a comparar el conjunt classe mitjançant diversos paràmetres que només es poden fer tenint en compte el conjunt, els tests són obligatoris. Les dades obtingudes són confidencials, però cada família rep l’informe del test del seu fill o filla. Un psicòleg serà l’encarregat d’aclarir les dades als pares.