15 de maig 2008

Ajuts econòmics de caràcter individual per a l'adquisició dels llibres escolars, curs 2008/2009 (Convocatòria)

El Consell Comarcal del Tarragonès concedirà ajuts econòmics individuals per tal de contribuir al pagament de l'adquisició de llibres escolars obligatoris, per al curs 2008-2009, per escolars de famílies en situació de risc, de la comarca del Tarragonès, que siguin alumnes de col·legis públics o concertats que cursin Educació Infantil.

Quantia: l'import màxim dels ajuts, per alumne, és de 55 euros/curs.
Lloc de presentació: les sol·licituds individuals les presentaran les famílies al consell escolar del col·legi
Termini de presentació: fins al 13 de juny de 2008
Normativa