29 de nov. 2007

enquesta de satisfacció

Els delegats de P3, P4 i P5, impulsats per la iniciativa de Paquita Zafra (delegada de P4B), han reclamat a la junta de l’AMPA durant la primera reunió de delegats a principis de novembre la necessitat de d’elaborar una enquesta, per saber el grau de satisfacció dels pares amb els següents ítems:

1. Acolliment matinal
2. Activitats extra escolars
3. Servei Menjador
4. Servei Transport
5. Horaris entrada / sortida (col·lapses de trànsit)
6. Pati
7. Assegurança
8. Àmbit d'actuació de l'AMPA

Com haureu vist a la carta enviada el 23/11/07 per la junta de l’AMPA, ja s’ha pres nota i s’anuncia la elaboració d’un qüestionari per recollir les inquietuds i iniciatives i així poder actuar en conseqüència.

5 comentaris:

Barbara Vastenavond (p3b) ha dit...

Voldria proposar que una vegada analitzat el resultat de la enquesta, no sigui la junta només que es posi a treballar en el tema, sinó que s’han de crear grups de treball per tractar punt per punt. Crec que creant grups de treball que tinguin un únic objectiu, es treballarà d’una manera més eficaç i ajudarà a involucrar i unir més els pares. Qui s'anima a apuntar-se?

Magí Solé ha dit...

Magí Solé (Magí Sole-P3A-Ratolins)

el tema dels equips de treball formats no tant sols per membres del la Junta sinó sumant-hi delegats i pares és una eina boníssima per:
- implicar a més pares a l'AMPA
- dotar a l'Ampa de més RRHH (+ capacitat de treball)
- implicar a més gent (+ idees)

paquitazs ha dit...

Per treballar de debó es necessitariem per classe 2 membres (delegat i subdelegat), conseqüentment per cada cicle d'educació infantil necessitaria 6 vocals.
Educació primària 6 vocals
Educació secundària 6 vocals
Batxillerat 4 vocals
I perquè tot això sigui possible la Junta ha de reconèixer aquesta necessitat de recursos humans i per lo tant convocar Assamblea Extraordinària per modificar els actuals estatuts.
D'aquesta manera per exemple a fi de curs inclús podriem fer per a tots els socis una revista feta per la Junta més tota la resta de col·laboradors (delegats de classe) on publiquen tot el que hem anant fem durant el curs acadèmic 2007-2008.

Uno más a contar ha dit...

Educación Infantil cuenta con 175 alumnos, Primaria con unos 600, ESO con unos 450 y finalmente BAT con unos 150. En porcentaje aprox.: Edu. Infantil: 12,7%; Primaria: 43,6%; ESO: 32,7% y BAT: 10,9%.
Así pues, en una Junta con, digamos 22 vocales (suma de la propuesta de PZS), corresponderían 3 a Edu. Infantil; 10 a Primaria; 7 a ESO y 2 a BAT. ¿No parece así más justo y equitativo?

DELEGATS AMPA INFANTIL ha dit...

Tener una junta con 22 vocales no suele ser muy operativo.

Como mera información: la junta actual tiene 9 vocales, de los cuales 5 son representantes de los delegados de clase.
1 de E. Infantil; 2 de Primaria; 1 de ESO y 1 de Bachillerato. El resto de la junta representa a niños y niñas desde el Parvulario a Bachillerato.

En cuanto a los delegados: 1 por cada clase: 7 de E.Inf.; 23 de Primaria; 12 de ESO y 4 de Bachillerato.

En cuanto a los alumnos del curso 2007-2008: en total son 1241
• Parvulario: 181 alumnos (14,6%)
• Primaria Ciclo Inicial (1º y 2º): 198 (16%)
• Primaria Ciclo Medio (3º y 4º): 182 (14,7%)
• Primaria Ciclo Superior (5º y 6º): 178 (14,3%)
• Primer ciclo ESO (1º y2º): 206 (16,6%)
• Segundo ciclo ESO (3º y 4º): 179 (14,4)
• Bachillerato: 117 (9,4%)